ID-10048040 Małe, duże, plastikowe, metalowe, głośne, ciche, z kulką, bez… Osobiście uważam, że każdy co najmniej zastępowy, a już na pewno drużynowy i przyboczni powinni mieć na stałe, do swojego sznura funkcyjnego przypięty gwizdek. Pomaga w uciszeniu zbyt gwarnej dużej grupy, zwołaniu zbiórki, nadawaniu wiadomości alfabetem Morse’a, wydawaniu komend… Cudowny wynalazek! Byleby nie był wykorzystywany zbyt często, bo staje się wtedy irytujący…ID-100239707

Można go nadać za specjalne zasługi, lub obrzędowo, już doczepiony do sznura funkcyjnego przy mianowaniu! Jest tyle możliwości!

Harcerze, noście gwizdki!

Reklamy